Batang babae walang alam tinirang tulog maliit pa lahat ng kanyang poke

Batang babae walang alam tinirang tulog maliit pa lahat ng kanyang poke